Ceník jeřábnických prací  - Flotila  našich 15-ti mobilních jeřábů

Typ jeřábu

Nosnost

Dosah m

Cena

Přistavení / Odstavení

Liebherr LTM 1095/2

95 t

58(85)

3.700,- Kč/hod.

150,- Kč/km

Liebherr LTM 1030.2

35 t

30(44)

1.700,- Kč/hod.

70,- Kč/km

Liebherr LTM 1045 - 3.1

45 t

34 (50)

1.900,- Kč/hod.

90,- Kč/km

Liebherr LTM 1050.1

50 t

42 (59)

2.100,- Kč/hod.

100,- Kč/km

Liebherr LTM 1060.2

60 t

44 (62)

2.500,- Kč/hod.

110,- Kč/km

Liebherr LTM 1070  4.1

70 t

50 (70)

3.200,- Kč/hod.

130,- Kč/km

Liebherr LTM 1080.2 80 t 50 (70) 3.400,- Kč/hod. 140,- Kč/km

Liebherr LTM 1100 -5.2

110 t

52 ( 72 )

3.700,- Kč/hod.

150,- Kč/km

Ceny jsou bez DPH, lze je upravit dle povahy zakázky. Účtujeme každou započatou 1/2 hodinu.

Údaj uvedený v závorkách značí dosah jeřábu s příhradovým nástavcem (krákorcem) -   montuje se zvlášť . Požadavek na nástavec je třeba dohodnout dopředu s dispečerem.

Máme pojištění odpovědnosti za újmu na cizím majetku ve výši 20.000.000 ,-Kč u pojišťovny Kooperativa.

                      Kooperativa