Ceník jeřábnických prací  - Flotila  našich 15-ti mobilních jeřábů

Typ jeřábu

Nosnost

Dosah (m)

Cena

Přistavení / Odstavení

Tatra AD-20  T815 6x6

20 t

20

1.100,- Kč/hod.

50,- Kč/km

Liebherr LTM 1030.2

35 t

30

1.400,- Kč/hod.

60,- Kč/km

Liebherr LTM 1045 - 3.1

49 t

34

1.700,- Kč/hod.

80,- Kč/km

Liebherr LTM 1050.1

50 t

42

1.900,- Kč/hod.

90,- Kč/km

Liebherr LTM 1060.2

60 t

44

2.400,- Kč/hod.

110,- Kč/km

Liebherr LTM 1070  4.1

70 t

50

2.700,- Kč/hod.

130,- Kč/km

Liebherr LTM 1080.2 80 t 50 2.900,- Kč/hod. 140,- Kč/km

Liebherr LTM 1100 -5.2

100 t

52

3.500,- Kč/hod.

150,- Kč/km

Ceny jsou bez DPH, lze je upravit dle povahy zakázky. Účtujeme každou započatou 1/2 hodinu.

Údaj uvedený v závorkách značí dosah jeřábu s příhradovým nástavcem (krákorcem) -   montuje se zvlášť . Požadavek na nástavec je třeba dohodnout dopředu s dispečerem.

Máme pojištění odpovědnosti za újmu na cizím majetku ve výši 20.000.000 ,-Kč u pojišťovny KooperativaKooperativa.